PlanyDo Logo

Do It Plany

پلنیـــدو یک نــرم افـــزار آنلاین ، رایگان ، آسان، پرقدرت و منعطف برای مدیریت پروژه و تیم و زمان بنـــدی کارهـا با طعم هوش مصنوعی میباشد!! ورود/عضویت

امکانات کلیدی

PlanyDo Logo

چطور کار میکند؟

پلنی دو با استفاده از هوش مصنوعی چندین پروژه را با در نظر گرفتن پیش نیازهای هر یک با نفرات تیم و با در نظر گرفتن مهارتها و ساعات کاریشان ترکیب میکند تا زمان بندی, گانت چارت و لیست وظایف را برای پیشبرد پروژه ها به بهترین حالت ممکن تولید کند.

چقدر طول میکشد تا پلنیدو خود را راه اندازی کنید؟ خیلی آسان, فقط مراحل زیر را انجام دهید:

1-شرکت خود را بسازید!

PlanyDo
PlanyDo

2-اعضای شرکت را اضافه/دعوت کنید

3-مهارت های هر شخص و سرعت تقریبی او را مشخص کنید

PlanyDo
PlanyDo

4-پروژه های خود را اضافه کنید (یک تا صدها پروژه...)

5-کارهای هر پروژه, اولیت ها و پیشنیازهای آنها را اضافه کنید

PlanyDo

6- تمام شد!! همه چیز با هوش مصنوعی آماده خواهد شد!

PlanyDo